Paul Harris Society

dinsdag 22 maart 2022

WAT IS DE PAUL HARRIS SOCIETY?

De Paul Harris Society erkent Rotary-leden en vrienden van The Rotary Foundation die elk Rotary-jaar $ 1.000 of meer bijdragen aan het Annual Fund, PolioPlus Fund of Global Grants.

De Paul Harris Society is sinds in 2013 een officieel Rotary Foundation-erkenningsprogramma. Het doel is om leden te identificeren, te betrekken en te bedanken die het vermogen en de wens hebben om substantiële jaarlijkse giften te doen om gemeenschappen over de hele wereld te helpen.

 

PICTUREHOE KAN JE LID WORDEN VAN DE PAUL HARRIS SOCIETY?

  • Neem contact op met Bart Purnal (Paul Harris Society Coördinator van de Paul Harris Society van D2140): PHS.rotary2140@GMAIL.COM
  • Bevestig je engagement om jaarlijks $1.000 of meer te storten aan de Rotary Foundation.

 

HOE KAN JE JE GIFT AAN DE ROTARY FOUNDATION STORTEN?WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN PAUL HARRIS FELLOW EN EEN PAUL HARRIS SOCIETY-LID?

Meestal worden Paul Harri Fellow pins uitgereikt door de club. Maar ook iedereen die in een bepaalde periode persoonlijk, cumulatief $ 1.000 bijdraagt, wordt zelf ook een Paul Harris Fellow. Maar daarenboven bouwt hij op die manier ook nog 1000 Foundation-erkenningspunten op, die hij/zij kan gebruiken om iemand anders te eren met een Paul Harris Fellow. 

Een lid van de Paul Harris Society engageert zich om zelf ​​elk jaar minstens $ 1.000 bij aan de Rotary Foundation schenken.   

WELKE ERKENNING KRIJGT EEN PAUL HARRIS SOCIETY-LID?

Nieuwe leden van PHS ontvangen een certificaat en een pin op een districts- of clubevenement, op een manier die cultureel passend en comfortabel is voor het lid. Coördinatoren van de Paul Harris Society bezoeken de club of het district om zelf nieuwe leden te eren of om ervoor te zorgen dat een andere Rotary-functionaris hiervoor een regeling treft.  

WELKE HULPBRONNEN ZIJN BESCHIKBAAR?

Voor meer informatie over de Paul Harris Society raadpleegt u de Paul Harris Society-coördinator van uw district, of gebruikt u de bronnen op de Paul Harris Society-pagina van My Rotary.

Aanvullende bronnen zijn onder meer:

FISCAAL AFTREKBAAR.

Giften aan het Fonds Rotary Belgium binnen de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal aftrekbaar en u steunt er de programma's van de Rotary Foundation mee.  Voor elke gift van meer dan 40 EUR ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 45% terug via uw belastingaangifte.

Giften die gestort worden voor 31/12 geven nog recht op een belastingvermindering voor dat jaar.  U zal het fiscaal attest tijdig ontvangen voor uw aangifte in het voorjaar volgend op het jaar van uw gift..

Een gift vanuit uw vennootschap is eveneens fiscaal aftrekbaar. 

U kan uw gift specifiek toewijzen aan één van de programma's van de Rotary Foundation (vermeld zeker uw naam in de mededeling):

- Het Annual Fund: dat fonds financiert onder andere de District Grants en Global Grants van ons District.

STORT HIER AAN HET ANNUAL FUND


- Het Polio Fund: wij zitten in de eindsprint voor het uitroeien van Polio, maar we moeten volhouden tot het einde.

STORT HIER AAN HET POLIO FUND


- Het Disaster Response Fund: Dat fonds financiert dringende noodhulp.  Ons District heeft de voorbije 2 jaar reeds driemaal beroep gedaan op dit fonds: voor Corona, voor de overstromingen, voor noodhulp aan de slachtoffers van Oekraïne.

STORT HIER AAN HET DISASTER RESPONS FUND


Op termijn zullen ook legaten mogelijk zijn, maar daarvoor neemt u best eerst contact op met de Rotary Foundation in ons district: TRF2140@gmail.com.

Alle giften die u doet, zullen geregistreerd worden op uw eigen naam en ook op de naam van uw club.  Voor elke 1.000 USD ontvangt u een Paul Harris Fellow voor uzelf, en bovendien kan u ook nog een PHF toekennen aan iemand die u zelf kan aanduiden.

Voor al uw vragen i.v.m. het Fonds Rotary Belgium, de samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Rotary Foundation, slechts één emailadres: TRF2140@gmail.com

U kan ook meer informatie terugvinden op de website van de Rotary Foundation van ons District:

 Rotary Foundation en de Koning Boudewijnstichting

Thank you!