Giften aan het Fonds Rotary Belgium genieten fiscale aftrekbaarheid.

zaterdag 1 januari 2022

DW

Via het Fonds Rotary Belgium kan u de programma's van de Rotary Foundation steunen en genieten uw giften van fiscale aftrekbaarheid.

Het Fonds wil de levensvoorwaarden van iedereen op duurzame wijze verbeteren en alle projecten van algemeen belang op lokaal en globaal niveau ondersteunen, alsmede goed doen in de wereld door als prioriteit de acties van de Rotary Foundation te steunen. Het Fonds kan elk ander project van algemeen belang op Belgisch of internationaal niveau steunen  

Individuele giften aan dit fonds, van meer dan 40 EUR,  genieten van fiscale aftrekbaarheid.

Het Fonds Rotary Belgium is een samenwerking van de 4 Belgische Districten met de Koning Boudewijn Stichting: samen hebben zij een Fonds Rotary Belgium opgericht.  Het fonds wordt bestuurd door een bestuurscomité waarin de 4 District Governors zetelen. Het fonds wordt administratief beheerd door de Koning Boudewijn Stichting.  

Het Fonds Rotary Belgium zal prioritair de verschillende programma's van de Rotary Foundation ondersteunen: 

  • Annual Fund en World Fund: deze fondsen steunen maatschappelijke projecten oa. van Belgische Rotaryclubs, via Global Grants en District Grants.
  • Polio Fund: deze middelen worden volledig ingezet voor de uitroeiing van het Polio virus wereldwijd.
  • Disaster Reponse Fund: dit fonds financiert noodhulp na een ramp, wereldwijd.. De Belgische Districten hebben hierop ook beroep kunnen doen bij de Covid-19 uitbraak.
  • Goedgekeurde Global Grants: dit zijn specifieke grootschalige projecten, die opgezet worden door Rotaryclubs wereldwijd, ook in België.

Ingeval van grote crisissen en na akkoord van de 4 DG's  kan dit fonds ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals oa. hulp aan de slachtoffers van de overstromingen en van de crisis in Oekraïne, of hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije, Syrië en onlangs nog in Marokko.

Elke individuele gift aan de Koning Boudewijnstichting kan genieten van een fiscale aftrekbaarheid van 45%. Dus een gift van 1.000 USD = +/- 960 EUR (voor de Paul Harris Society), kost u, na de fiscale aftrek van 45%, nog +/- 530 EUR. Amper 1,5 EUR per dag!

Stortingen aan het Fonds Rotary Belgium, via de Koning Boudewijn Stichting, zijn persoonlijke, individuele giften.  Het is niet de bedoeling om Club-schenkingen of de 'cheque aan de gouverneur' aan dit fonds te storten.   

Storten kan online door te klikken op bovenstaande blauwe buttons of door over te schrijven op rekening van het Fonds Rotary Belgium bij de Koning Boudewijnstichting:

Iban : BE10 0000 0000 0404 – Bic : BPOTBEB.

De programma’s van de Rotary Foundation:

Programma

Mededeling

Annual Fund (District Grants, Global Grants, Studiebeurzen, ...)
 019/1240/00139  [NAAM] [ROTARY ID]
End Polio  
 019/1240/00240  [NAAM] [ROTARY ID]
Disaster Response Fund (Steun bij rampen)  
 019/1240/00341  [NAAM] [ROTARY ID]
Endowment Fund  
 019/1240/00442  [NAAM] [ROTARY ID]

 

Als u giften doet aan het Fonds Rotary Belgium, met bovenvermelde mededelingen, ontvangt u, als Rotariër, alle erkenningen als donor aan de Rotary Foundation.  Dus voor elke gecumuleerde gift ter waarde van 1.000 USD zal u een Paul Harris Fellow ontvangen.

PICT
Zijn giften aan het Fonds Rotary Belgium volledig fiscaal aftrekbaar?

Voor elke gift vanaf 40 EUR aan het Fonds Rotary Belgium zal u van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest ontvangen.  Daarvan zal u 45% kunnen recupereren via uw belastingaangifte, ongeacht uw inkomen.

Zijn er andere kosten waarmee ik rekening moet houden?

De Koning Boudewijn Stichting rekent 3% administratieve- en beheerskosten aan.  Dat is een minimale kost voor het uitreiken en opsturen van alle fiscale attesten, het beheer van de middelen, etc.   

Het District draagt 1% van deze kost en 2% wordt afgetrokken van de giften aan de programma's van de Rotary Foundation.

Kan ik er zeker van zijn dat mij gift ook terecht komt bij de Rotary Foundation?

Een gift aan het Fonds Rotary Belgium van de KBS is een volledig persoonlijke keuze van de donor.  De donor kan er op vertrouwen dat de KBS en het Fonds de giften zullen beheren en besteden volgens de doelstellingen van het Fonds.   Het Fonds Rotary Belgium is specifiek opgericht om de programma's van de Rotary Foundation te steunen. Het bestuurscomité van het Fonds Rotary Belgium beslist volledig autonoom over de uiteindelijke bestemming van de ontvangen giften.  Zij dient wel de doelstellingen van het Fonds te respecteren. Daarbij zal zij ook zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke wensen van de donors, maar zij is daar niet toe verplicht. 

Werd deze samenwerking door Rotary International goedgekeurd?

Enkele Belgische Rotariërs hadden twijfels over de wettelijkheid van deze samenwerking, omdat de gelden doorgestort werden naar een buitenlandse stichting.  Op hun vraag hebben de Trustees van de Rotary Foundation dit grondig onderzocht. De Trustees hebben daarvoor twee Belgische advocatenkantoren ingeschakeld en die zijn tot het besluit gekomen dat deze samenwerking volledig in orde is. 

U kan hier het volledig antwoord van de Trustees downloaden: klik hier

Als ik stort aan het Fonds Rotary Belgium krijg ik dan de gebruikelijke erkenningen van de Rotary Foundation, zoals Paul Harris Fellow's?

Als u giften doet aan de Koning Boudewijnstichting in het kader van deze samenwerking met de Belgische Districten en de Rotary Foundation, ontvangt u, als Rotariër, eveneens alle erkenningen als donor aan de Rotary Foundation. 


The Rotary Foundation Thank you Video