Club Rotary Foundation Commissie

dinsdag 16 november 2021

De Rotary Foundation Commissie:

Wij hebben een praktische kalender opgesteld voor de Commissie Rotary Foundation. U kan hem downloaden via de link onderaan.

Daarnaast zijn er op Rotary.org talrijke nieuwe Rotary Foundation-cursussen beschikbaar voor uw rol en verantwoordelijkheden als lid van de Rotary Foundation Commissie: oa. fondsenwerving, subsidiebeheer en meer.

Uiteraard kan u ook steeds beroep doen op de District Rotary Foundation Commissie, voor advies of ondersteuning bij jullie projecten.

 

Praktische planning voor de Rotary Foundation Commissie  NL (PDF)

Club Rotary Foundation Committee Chair job description ENG (PDF)

Rotary Central: access and goals ENG (PDF)  

Learning Centre: Rotary Foundation Committee Basics  ENG (inloggen noodzakelijk)