Disaster Response Fund

Thursday, July 22, 2021

De Rotary Foundation heeft een aantal fondsen.  De meest bekende zijn uiteraard het Annual Fund, waarmee Global Grants en District Grants meegefinancierd worden en het Polio Fund.

Een minder bekend fonds van de Rotary Foundation is het Disaster Response Fund.

Dat fonds is bij ons minder bekend omdat het nog vrij jong is en wij hier zelden te maken krijgen met grote (natuur)rampen. 

 

Het fonds werd door de Rotary Foundation opgericht om financiële steun te geven aan Rotary Districten bij rampen en herstelinspanningen, door middel van subsidies uit het Rotary Disaster Response Fund: een Disaster Response Grant

 

Districten die getroffen zijn door natuurrampen kunnen die Rotary Disaster Response Grants gebruiken om hun eigen projecten op te starten of samen te werken met gevestigde hulporganisaties om hun gemeenschappen te helpen herstellen. Subsidies kunnen worden gebruikt voor basisvoorzieningen zoals water, voedsel, medicijnen en kleding te verschaffen. De districten moeten nauw samenwerken met plaatselijke functionarissen en groepen om er zeker van te zijn dat de financiering in een specifieke behoefte van de gemeenschap voorziet.

 

Het gaat dus duidelijk enkel over eerste-lijns-hulp en niet over lange-termijn-herstelinspanningen bij rampen.  Daarvoor kan men beroep doen op de Global Grants of District Grants.

Wie kan een aanvraag indienen voor Disaster Response Grant?

 

Een Disaster Response Grant kan enkel door een District aangevraagd worden, niet door de clubs.

De Grant kan bovendien enkel aangevraagd worden door Districten in het getroffen gebied. Dus een District kan geen Disaster Response Grant aanvragen voor steun in een ander gebied.

 

Wanneer een district in een getroffen gebied of land in aanmerking komt voor Rotary-subsidies, kan het een aanvraag indienen voor een maximale subsidie van $25.000, afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen.   

 

Snelheid is dus zeer belangrijk. Zo waren er begin 2020 nog maar heel weinig middelen beschikbaar in het Disaster Fund.  De Belgische Districten waren de eerste Districten wereldwijd die beroep deden op het Disaster Response Fund voor Covid-19.  Daarmee werd in maart en april 2020 medisch beschermingsmateriaal aangekocht.  Gelukkig heeft de Rotary Foundation 3.000.000 USD overgeheveld van het Wereld Fonds naar het Disaster Response Fonds, waardoor er terug middelen beschikbaar waren.


Ook nu heeft District 2140 onmiddellijk na de overstromingen een Disaster Response Grant “Overstromingen 2021” aangevraagd. Deze werd ook reeds door de Rotary Foundation goedgekeurd: 25.000 USD.  Alle clubs van District 2140 worden verzocht om projecten in te dienen om daarmee de eerste noden te (helpen) lenigen. De clubs zijn immers ideaal geplaatst om de lokale noden in kaart te brengen en aan te geven waar er prioritair extra hulp nodig is. Wij voorzien 10 projecten, elk ter waarde van 2000 Euro (dus samen 20.000 Euro, ongeveer equivalent van 25.000 USD). 


Voor meer informatie over de Disaster Response Grant "Overstromingen 2021": klik hier