Aanvragen Disaster Response Grant "Overstromingen 2021"

donderdag 22 juli 2021

District 2140 heeft onmiddellijk na de overstromingsramp een Disaster Response Grant aangevraagd. Op 21 juli 2021 werd deze Grant goedgekeurd door de Rotary Foundation.  

 

De Disaster Response Grant kan ingezet worden voor eigen projecten of om samen te werken met gevestigde hulporganisaties. De subsidie kan worden gebruikt om basisvoorzieningen zoals water, voedsel, medicijnen en kleding te verschaffen. De districten moeten nauw samenwerken met plaatselijke functionarissen en groepen om er zeker van te zijn dat de financiering in een specifieke behoefte van de gemeenschap voorziet.

Het gaat dus duidelijk enkel over eerste-lijns-hulp en niet over lange-termijn-herstelinspanningen bij rampen.  Daarvoor kan men beroep doen op de Global Grants of District Grants.

 

De Grant die werd goedgekeurd bedraagt $25.000 ofwel +/- €20.000. Dat is ook het maximum dat een District kan bekomen.  

De Grant zal verdeeld worden over 10 projecten van elk 2.000 EUR.  Alle clubs in ons District, ook Rotaractclubs, worden uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen.  Er is geen eigen financiële inbreng van de club vereist.

Foto Bruno Fahy/Belga

Voorwaarden waaraan een projectaanvraag moet voldoen.


  • Duidelijke kadering in een lokale nood, ten gevolge van de overstromingen van juli 2021. Voor de selectie van de meest dringende noden kan u beroep op lokale maatschappelijke organisaties, zoals het OCMW of St. Vincentius, …
  • Tegemoet komen aan een nood, die op korte termijn niet door de reeds bestaande initiatieven (overheid, Rode Kruis enz.) of de verzekering wordt afgedekt. - Het moet gaan om eerste-lijns-hulp: water, voedsel, medicijnen, kleding, medische begeleiding, opvang, elementaire basisinfrastructuur (frigo, …). Gezien de massale inzamelingen van heel wat hulpgoederen, is het belangrijk op zoek te gaan naar specifieke, ontbrekende producten of noden.
  • Vermeld uitdrukkelijk de persoonlijke (niet-financiële) inbreng van de Rotariërs, bij de realisatie of ondersteuning van het project (bv. hulp bij het invullen van formulieren, helpen bij de opruim en de installatie van nieuwe apparaten enz.). Dit is zeer belangrijk! We zijn immers “People of Action” en niet enkel geldschieters.
  • Het mag NIET gaan over de financiering van goederen die reeds werden aangekocht. Het aansluiten bij bestaande initiatieven (bv. een project dat door een Rotary club reeds werd geïnitialiseerd) is wel perfect mogelijk, om op deze manier de impact te vergroten.

Modaliteiten


1. Een beschrijving op max. één bladzijde maximum van het beoogde project, met vermelding van de volgende hoofdingen:

- Titel project

- Aanvragende club

- Identificatie van de lokale nood (Het moet gaan om eerste-lijns-hulp: water, voedsel, medicijnen, kleding, medische begeleiding, opvang, elementaire basisinfrastructuur (frigo, …), etc.

- Concrete doelstelling en invulling van het project o.m. actieve (niet-financiële) bijdrage van de Rotariërs

- Eventuele aansluiting bij andere initiatieven

- Strategie om de bijdrage van Rotary om watersnood te bestrijden breder bekend te maken.

2. U stuurt dit document (word, pdf) naar TRF2140@gmail.com ten laatste op 15 augustus 2021. U krijgt ten laatste op 22 augustus bevestiging of uw aanvraag al dan niet werd goedgekeurd. De evaluatie gebeurt door de subcommissie Grants van District 2140 op basis van de hierboven vermelde voorwaarden.


Succes!


Clubs en Rotariërs kunnen ook zelf giften doen om de slachtoffers van de overstromingen te steunen, via het Fonds Rotary Belgium bij de Koning Boudewijn Stichting (fiscaal attest vanaf 40 EUR).  Die giften zullen via een samenwerking van de 4 Districten en lokale Rotaryclubs toegewezen worden.
Rekening  BE10 0000 0000 0404   BIC BPOTBEB
Gestructureerde mededeling ***623/3660/50023***


Voor meer achtergrond info over het Disaster Response Fund: klik hier


Voor meer informatie over de bestemming van de Cheque aan de Gouverneur: klik hier