Giften aan het Fonds Rotary Belgium genieten fiscale aftrekbaarheid.

Thursday, July 1, 2021

Via het Fonds Rotary Belgium kan u de programma's van de Rotary Foundation steunen en genieten uw giften van fiscale aftrekbaarheid.

De 4 Belgische Districten zijn een samenwerking aangegaan met de Koning Boudewijn Stichting: samen hebben zij een Fonds Rotary Belgium opgericht.  Het fonds wordt bestuurd door een bestuurscomité waarin de 4 District Governors zetelen. Het fonds wordt administratief beheerd door de Koning Boudewijn Stichting.

Individuele giften aan dit fonds, van meer dan 40 EUR,  genieten van fiscale aftrekbaarheid.

Het Fonds wil de levensvoorwaarden van de bevolkingen op duurzame wijze verbeteren en alle projecten van algemeen belang op lokaal en globaal niveau ondersteunen, alsmede goed doen in de wereld door als prioriteit de acties van de Rotary Foundation te steunen. Het Fonds kan elk ander project van algemeen belang op Belgisch of internationaal niveau steunen

Het Fonds Rotary Belgium zal dus prioritair de verschillende programma's van de Rotary Foundation ondersteunen: 

  • Annual Fund en World Fund: deze fondsen steunen maatschapelijke projecten van oa. Belgische rotaryclubs, via Global Grants en en Distrct Grants.
  • Polio Fund: deze middelen worden volledig ingezet voor de uitroeiing van het Polio virus wereldwijd.
  • Disaster Reponse Fund: dit fonds financier noodhulp na een ramp, wereldwijd.. Ook de Belgische Districten hebben hierop beroep kunnen doen in het kader van de Covid-19 uitbraak.
  • Goedgekeurde Global Grants: dit zijn specifieke grootschalige projecten, die opgezet worden door Rotaryclubs wereldwijd, ook in België.

Indien de samenwerking vlot verloopt kan zij eventueel nog verder uitgebreid worden. Momenteel is er al de mogelijkheid om te storten voor de slachtoffers van de overstromingen. 

Elke individuele gift aan de Koning Boudewijnstichting kan genieten van een fiscale aftrekbaarheid van 45% (ongeacht uw inkomen). Dus een gift van 1.000 USD = +/- 860 EUR (voor de Paul Harris Society), kost u, na de fiscale aftrek van 45%, nog +/- 480 EUR. Amper 1,3 EUR per dag!

Stortingen aan het Fonds Rotary Belgium, via de Koning Boudewijn Stichting, zijn persoonlijke, individuele giften.  Het is niet de bedoeling om Club-schenkingen of de 'cheque aan de gouverneur' aan dit fonds te storten.   

-     Storten kan  op rekening van de Koning Boudewijnstichting:

Iban : BE10 0000 0000 0404 – Bic : BPOTBEB.

De programma’s van de Rotary Foundation:


Programma

Mededeling

Annual Fund (District Grants, Global Grants, Studiebeurzen, …)

*019/1240/00139* [NAAM] [ROTARY ID]

End Polio

*019/1240/00240* [NAAM] [ROTARY ID]

Disaster Response Fund (Steun bij rampen)

*019/1240/00341* [NAAM] [ROTARY ID]

Endowment Fund

*019/1240/00442* [NAAM] [ROTARY ID]

 

Als u giften doet aan het Fonds Rotary Belgium, met bovenvermelde mededelingen, ontvangt u, als Rotariër, alle erkenningen als donor aan de Rotary Foundation.  Dus voor elke gecumuleerde gift ter waarde van 1.000 USD zal u een Paul Harris Fellow ontvangen.

 

Specifiek programma:


Programma

Mededeling

Steun aan de slachtoffers van de overstromingen 2021

*623/3660/50023* [NAAM] [ROTARY ID]

 

Giften met deze mededeling geven geen recht op een erkenning vanuit de Rotary Foundation.  


PICT

Zijn giften aan het Fonds Rotary Belgium volledig fiscaal aftrekbaar?

Voor elke gift vanaf 40 EUR aan het Fonds Rotary Belgium zal u van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest ontvangen.  Daarvan zal u 45% kunnen recupereren via uw belastingaangifte, ongeacht uw inkomen.

Zijn er andere kosten waarmee ik rekening moet houden?

De Koning Boudewijn Stichting rekent 3% administratieve- en beheerskosten aan.  Dat is een minimale kost voor het uitreiken en opsturen van alle fiscale attesten, het beheer van de middelen, etc.   

Het District draagt 1% van deze kost en 2% wordt afgetrokken van de giften aan de programma's van de Rotary Foundation.

Kan ik er zeker van zijn dat mij gift ook terecht komt bij de Rotary Foundation?

Een gift aan het Fonds Rotary Belgium van de KBS is een volledig persoonlijke keuze van de donor.  De donor kan er op vertrouwen dat de KBS en het Fonds de giften zullen beheren en besteden volgens de doelstellingen van het Fonds.   Het Fonds Rotary Belgium is specifiek opgericht om de programma's van de Rotary Foundation te steunen. Het bestuurscomité van het Fonds Rotary Belgium beslist volledig autonoom over de uiteindelijke bestemming van de ontvangen giften.  Zij dient wel de doelstellingen van het Fonds te respecteren. Daarbij zal zij ook zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke wensen van de donors, maar zij is daar niet toe verplicht. 

Werd deze samenwerking goedgekeurd door de Rotary Foundation?

Enkele Belgische Rotariërs hadden twijfels over de wettelijkheid van deze samenwerking, omdat de gelden doorgestort werden naar een buitenlandse stichting.  Op hun vraag hebben de Trustees van de Rotary Foundation dit grondig onderzocht. De Trustees hebben daarvoor twee Belgische advocatenkantoren ingeschakeld en die zijn tot het besluit gekomen dat deze samenwerking volledig in orde is. 

U kan hier het volledig antwoord van de Trustees downloaden: klik hier

Als ik stort aan het Fonds Rotary Belgium krijg ik dan de gebruikelijke erkenningen van de Rotary Foundation, zoals Paul Harris Fellow's?

Als u giften doet aan de Koning Boudewijnstichting in het kader van deze samenwerking met de Belgische Districten en de Rotary Foundation, ontvangt u, als Rotariër, eveneens alle erkenningen als donor aan de Rotary Foundation. 


 

U kan hier geen specifieke vermelding toevoegen.  Als u wenst dat uw gift naar een specifiek programma van de Rotary Foundation gaat, stuurt u best ook een mail naar TRF2140@Gmail.comThe Rotary Foundation Thank you Video