Rotaract en de Rotary Foundation

maandag 1 november 2021

Binnenkort: Rotaract deelname aan Rotary subsidies 

Rotaractclubs kunnen binnenkort een aanvraag indienen voor subsidies van de Rotary Foundation. Vanaf januari kunnen districten die een aanvraag indienen voor hun districtgrants Rotaractclubs opnemen in hun uitgavenplannen. En vanaf juli kunnen Rotaractclubs die ervaring hebben met grants een aanvraag indienen voor Global Grants ter ondersteuning van projecten in hun eigen gemeenschap of elders.

Om in aanmerking te komen voor een global grant, moet een Rotaract-club al eerder met een Rotary-club of -district hebben samengewerkt aan een project dat met een global grant is gefinancierd en moet de club gekwalificeerd zijn om aan global grants deel te nemen. De districten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de kwalificaties van de club en eerdere Rotaract-deelname aan grant-projecten. Als de Rotaractclub als international- of hostsponsor een globale grant aanvraagt, moet de andere sponsor een Rotaryclub zijn. 

Hier zijn enkele dingen die Rotaract clubs nu kunnen doen om zich voor te bereiden:

  • Leer meer over Rotary-subsidies
  • Neem deel aan een seminar over subsidiebeheer en werk samen met de leiders van je district om gekwalificeerd te worden voor het aanvragen van wereldwijde subsidies
  • Help bij het uitvoeren van een Community Assesment
  • Een actieve rol spelen bij de uitvoering van een project dat wordt gefinancierd met een districts grant of een global grant
  • Samenwerken met een Rotary club om een fondsenwerving te organiseren
  • Deelnemen aan public relations en pleitbezorging
  • Zorg ervoor dat de huidige lidmaatschapsgegevens van uw club aan Rotary zijn doorgegeven, via Polaris.
  • Volg alvast het online grant management seminarie, zodat uw club zich kan kwalificeren voor het aanvragen van Grants.


PICT


Rotaract leden, jullie worden uitgenodigd om meer te leren over Rotary Grants, ter voorbereiding op deze belangrijke verandering. Bezoek alvast volgende webpagina's:

District 2140

Online Grant Management Seminarie D2140 + Certificatie Dit is een online seminarie in het Nederlands dat een noodzakelijk onderdeel is van de certificatie.

Informatie over Global Grants in District 2140.

Info Studiebeurzen Informatie over de studiebeurzen die aangeboden worden door District 2140. 

Rotary.org:

The Rotary Foundation Reference Guide provides an overview of Foundation programs and services.

A Guide to Global Grants helps members who want to apply for a global grant or develop more effective and sustainable service projects.

The Learning Center offers many courses and resources, including information about fundraising and participating in grants.

Grant management seminars (international) 

Grant Management Recertification 2021-22 course