Grant Management Seminar

donderdag 12 mei 2022 , Drie locaties

Het Grant Management Seminarie is het verplicht certificatie seminarie voor de Rotary Foundation.

Om in aanmerking te komen voor grants of studiebeurzen, moet uw club gecertificeerd zijn.  Deelname aan dit seminarie is daarbij een essentiële voorwaarde.  Wil uw club in het volgend Rotary-jaar een grant of een studiebeurs aanvragen, dan moet er minstens één lid van de club hebben deelgenomen aan het seminarie.

Het is vooral een technisch seminarie, waarbij alle aspecten van een grant-aanvraag en het beheer van de fondsen  wordt toegelicht. Daarom is het aangewezen dat de leden van de club, die zich bezighouden met de grants, dit seminarie volgen.

Het seminarie zal dit jaar doorgaan op 3 locaties en 3 data:

  • Dinsdagavond 24/5 in Houthalen vanaf 18:30
  • Zaterdagvoormiddag 28/5 in Antwerpen vanaf 9:30
  • Donderdagavond 16/6 in Leuven vanaf 18:30

U kan zelf kiezen waar u deelneemt.    

Noteer alvast de datum. De exacte locatie en uur zal later op deze pagina toegevoegd worden of u per mail bezorgd worden als u reeds bent ingeschreven.

Voor onze ROTARACT-vrienden zal er nog een apart seminarie georganiseerd worden, maar jullie zijn zeker ook welkom op bovenvermelde data.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de commissie Rotary Foundation via mail aan TRF2140@gmail.com

U kan inschrijven via de volgende webpagina: INSCHRIJVEN

Als u problemen heeft met u te registreren via Polaris kan u ook een mail sturen naar  TRF2140@gmail.com.