Global Grants

mercredi 4 octobre 2023

Voor grote projecten (>30.000 USD) kan u een subsidie (global grant) aanvragen bij de Rotary Foundation, via het District.  Dit is mogelijk voor :

• Een HUMANITAIR PROJECT dat leidt tot duurzame en meetbare resultaten en beantwoordt aan de specifieke noden van een bevolkingsgroep, een gemeenschap en/of

• Een BEROEPSOPLEIDING (vocational grant) om de specifieke vaardigheden van een bevolkingsgroep, een gemeenschap te verbeteren. Vakkundige mensen kunnen uitgestuurd worden voor opleiding of experten kunnen naar de betrokken gemeenschap gestuurd worden om ter plekke opleiding te geven. Het project moet passen in één van de strategische focusgebieden: 

Belangrijke voorwaarden:

  • Project van meer dan 30.000 USD
  • Samenwerking met een Rotaryclub in een ander land
  • Binnen de 7 strategische focusgebieden
  • Voldoen aan de regels van The Rotary Foundation, oa. duurzaamheid, …

Global Grant project van Rc Leuven-Rotselaar

Een Global Grant is een samenwerking tussen meerdere clubs en districten met een Host Sponsor en een Internationale Sponsor. De te steunen gemeenschap kan in een ontwikkelingsland gelegen zijn of in ons eigen land, of een naburig land.

Een Global Grant kan gelijk wanneer gedurende het jaar ingediend worden. Er is dus geen deadline. Wel is het District graag op de hoogte om haar bijdrage tijdig te kunnen provisioneren. 

Focusgebieden.

Een Global Grant moet passen binnen één van de 7  focusgebieden. In je aanvraag beperkt je je best tot één focusgebied, dat het best overeenkomt met uw project.

Voor meer informatie en een gedetailleerde omschrijving wat wel of niet valt binnen een bepaald focusgebied zijn volgende documenten zeer nuttig: 

Financiering van een Global Grant.

Het BUDGET VAN EEN GLOBAL GRANT moet minimum 30.000$ bedragen. Het kan oplopen tot honderd duizenden $, met een maximale World Fund Match van 400.000$. Minimum 15% van de fondsen moet van een ander land komen, dan het land van de te steunen gemeenschap. 

Vanaf 1/10/2023 wordt de hefboom van de Rotary Foundation vanuit ons District aanzienlijk verhoogd:

Voor een project waar een club uit ons District Primary Contact is:

📌 Match vanuit het District Designated Fund: 200% van de cashinbreng van alle clubs van District 2140 (die dan vanuit het Wereldfonds nog wordt verhoogd met 80%)
📌 Met een maximum van 15.000 USD (indien slechts 1 club van D2140), 20.000 (Indien meerdere clubs van D2140), 25.000 (indien minstens 3 clubs van D2140 meer dan 2.500 USD bijdragen)

Voor een project waarbij de Primary Contacts geen clubs zijn uit ons District:

📌 Match vanuit het District Designated Fund: 50% van de cashinbreng van alle clubs van District 2140 (die dan vanuit het Wereldfonds nog wordt verhoogd met 80%)  
📌 Met een maximum van 15.000 USD.   

Global Grant Calculator D2140

Concreet voorbeeld van een beperkte Global Grant:

Bijdrage verschillende clubs en leden:              7.500$
Bijdrage  DDF D2140 (2023-2024): 200%          15.000$
Bijdrage WMF (80% van DDF)                             12.000$
TOTAAL                                                                 34,500$

Voor een exacte berekening of simulatie van het bedrag van de grant kan u de D2140 Global Grant Calculator  hier downloaden.    

Hoe begin je er aan?

📝Community Assessment.

Alles begint met een Community Assessment in de lokale gemeenschap die je wil helpen.  Met die Community Assessment kan je de prioritaire noden in die gemeenschap identificeren, zodat je je project daarop kan afstemmen. Indien het project in het buitenland is, werk je daarvoor best samen met een Rotaryclub in de buurt van die lokale gemeenschap. Hiervoor kun je eventueel een District Grant aanvragen. Documenteer deze Community Assessment nauwkeurig voor je latere aanvraag. Meer info.

📝 Duurzaamheid.

Ontwikkel van de meet af een inzicht in de lange termijn verderzetting van de activiteit, na het beëindigen van de Rotary Grant (duurzaamheid). Meer info.

📝Meetbaarheid. 

Je wil er uiteraard zeker van zijn dat je project impact heeft. Kijk daarom van de meet af aan hoe je kwantitatieve resultaten  (impact) van uw project zult meten. Meer info.

📝Financiering

Dan maak je een budget voor jet project. Op basis daarvan kan je dan berekenen hoeveel middelen de club(s) moeten inbrengen en wat de mogelijke grant zou kunnen zijn.  Best stuur je gelijk ook een mail om het bedrag voor je Grant te reserveren bij het District: TRF2140@gmail.com

👷‍♂️Laat u ondersteunen door het District!

Een Global Grant kan complex en tijdsintensief zijn.  Daarom neemt u best van bij de start contact op met het District om uw ideeën af te toetsten op hun haalbaarheid voor een Global Grant.  Het District kan u helpen, advies geven en u de juiste of meest recente informatie bezorgen.  Neem daarvoor contact op met de Global Grant Coordinator van D2140: Thierry Gillebert, TRF2140@gmail.com 

 De belangrijkste documenten voor een Global Grant zijn:

Meer documenten en linken vind je terug op de site van Rotary International: klik hier.

Belangrijkste documenten voor clubs van D2140