Cheque aan de Gouverneur

Thursday, July 22, 2021

De jaarlijkse cheque aan de Gouverneur of beter de Cheque aan de Rotary Foundation financiert de Rotary Foundation en acties van Rotary Clubs.

Een veel gehoorde kritiek is dat die middelen steevast naar het buitenland gaan.  Niets is echter minder waar.  Uiteraard wonen wij in een geprivilegieerd gebied en zijn er in armere landen meer noden.  Maar desondanks komt een zeer groot deel van die middelen ook terecht hier bij ons, in België en in ons District.  Enkele recente voorbeelden van projecten gerealiseerd in District 2140:

  > Disaster Response Grant 2020, Covid-19: 25.000 USD

  > Global Grant 2020, Covid beschermingsmaterialen:

  > District Grant Steun Antwerpse clubs Covid Project Faceshields: 9.000 EUR

  > 19 District Grant projecten in ons District 2021: 65.000 EUR

  > 2 Global Grant Scholarships voor studenten van D2140: 60.000 USD.

  > Global Grant Project voor de Vrede in Scholen van D2140:

  > Disaster Response Grant Overstromingen 2021: 25.000 USD

  > …

  Met andere woorden de Cheque aan de Gouverneur wordt wel degelijk zeer goed gebruikt om “goed te doen in de wereld en bij ons”! 

  Zowel Rotary-clubs als Rotaract-clubs kunnen beroep doen op Grants van de Rotary Foundation voor hun projecten: 


  Van een Rotary club wordt verwacht dat zij de programma’s van onze organisatie ook financieel steunt.  Het richtbedrag voor deze steun bedraagt:

   • Het Annual Fund: 100 USD per lid (80 EUR)
   • Het Polio Fund: 25 USD per lid (20 EUR)
   • Het Disaster Response Fund: geen richtbedrag.

  Uiteraard is het altijd mogelijk om meer te geven, de bijdragen worden immers zeer goed besteed.

   

  De Club dient zelf te beslissen waaraan zij haar bijdragen wil geven, door het bedrag te storten op de specifieke rekeningen van het District:

  Het Annual Fund (Foundation): voor Global Grants en District Grants

  BE42 0018 8540 4154: “Bijdrage Rc ….... aan het Annual Fund 21-22”

  Het Polio Fund: voor de uitroeiing van Polio

  BE31 0018 8540 4255: “Bijdrage Rc ….... aan het Polio Fund 21-22”


  Het is minder gebruikelijk, maar de club kan ook een bijdrage storten aan het Disaster Respons Fund van de Rotary Foundation:

  Het Disaster Response Fund: voor noodhulp bij rampen.

  BE42 0018 8540 4154: “Bijdrage Rc …………  aan het Disaster Response Fund 21-22”


  Het District stort deze bedragen dan door naar de rekening van De Rotary Foundation in Zurich.

  Voor elk bijdrage ontvangt de Rotaryclub Recognition credits waarmee ze Paul Harris Fellows (1 PHF per 1.000 USD).

   

  Ook als individuele Rotariër of Rotaracter kan u fiscaal-vriendelijk de programma’s van de Rotary Foundation financieel steunen, via giften aan het Fonds Rotary Belgium bij de Koning Boudewijn Stichting.

  Klik hier voor mee informatie.