CERTIFICATIE

Wednesday, May 19, 2021

Voor het bekomen van een grant dient de club GECERTIFICEERD te zijn.  De certifcatie is noodzakelijk indien de club een District Grant, een Global Grant, een Studiebeurs of een VTT wenst aan te vragen. 

De Slides van de Grant Management Seminaries kan u hier downloaden:

Sem

Als u één van de 3 Grant Management Seminaries  heeft gevolgd kan u het certifcatieformulier downloaden, invullen en terugsturen:

 

Door de ondertekeningen van dit formulier (de MOU) verbindt de club er zicht toe om de regels met betrekking tot Grants te respecteren.  Na ontvangst en goedkeuring van dit document zal u een bevestiging van uw club-certificatie ontvangen van de Rotary Foundation Commissie van het District.