Saturday, June 10, 2023

Voor het bekomen van een grant dient de club GECERTIFICEERD te zijn.  De certifcatie is noodzakelijk indien de club een District Grant, een Global Grant, een Studiebeurs of een VTT wenst aan te vragen. 

Het Grant Management Seminarie voor de certificatie van het Rotaryjaar 2023-2024 is doorgegaan op 10 juni 2023.  Het is een verplicht seminarie als onderdeel van de certificatie voor De Rotary Foundation. 

Handouts Grant Management seminarie 2023-2024

Als iemand van uw club heeft deelgenomen aan het Grant Management Seminarie, kan u de certificatie aanvragen voor uw club. Klik hiervoor op de volgende link:

Certificatieaanvraag Rotaryjaar 2023-2024

Het formulier dient gemaild te worden naar TRF2140@gmail.com.

Door de ondertekeningen van dit formulier (de MOU) verbindt de club er zicht toe om de regels met betrekking tot Grants te respecteren.  Na ontvangst en goedkeuring van dit document zal u een bevestiging van uw club-certificatie ontvangen van de Rotary Foundation Commissie van het District.  


Interessante cursussen in het Engels, in het Learning Center op Rotary.org (inloggen vereist):

    GMS