Vocational Training Teams

Sunday, January 3, 2021

DG

Vocational Training Teams zijn groepen professionals die naar het buitenland reizen om lokale professionals te onderwijzen over een bepaald vakgebied of om meer over hun eigen vakgebied te leren. Teams kunnen worden gefinancierd door districtssubsidies en globale subsidies.

Zoals voor een gewone Global Grant, stelt District 2140 max. 15.000 USD ter beschikking vanuit haar DDF voor een V.T.T..  Voor de juiste berekening van de tussenkomst kan u de webpagina's voor Global Grants consulteren.

 

DG


Voordelen van VTT's
VTT's bouwen voort op de jarenlange toewijding van de Stichting aan beroepsopleiding. De activiteiten variëren van team tot team, maar kunnen bestaan ​​uit het opleiden van medische professionals in hartchirurgie en zorg, het delen van beste praktijken op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie of het uitleggen van nieuwe irrigatietechnieken aan boeren. Een succesvolle VTT vergroot de capaciteit van de gastgemeenschap om problemen op te lossen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

District grants

Global grants

Voorwaarden

Voldoen aan één van de straeigische actiedomeinen van het District. Er is slechts één aanvraag moment: 31/10.

Activiteiten moeten aansluiten bij een of meer Strategische Actiedomeinen van The Rotary Foundation. Zij moeten de capaciteit opbouwen van ofwel de teamleden ofwel de begunstigde gemeenschap en een duurzame en meetbare impact hebben. De VTT moet worden gesponsord door Rotary clubs uit twee landen. De subsidie ​​kan de reizen van meer dan één team ondersteunen.

Team samenstelling

Het District mag zelf bepalen wat de samenstelling is van het team, zowel rotariërs als niet-rotariërs.

Teams moeten bestaan ​​uit ten minste twee leden (hetzij Rotariërs of niet-Rotariërs) met ten minste twee jaar professionele ervaring in de aangewezen actiedomeinen en een Rotariër-leider die deskundigheid heeft binnen het actiedomein, internationale ervaring en algemene Rotary. kennis. In bepaalde gevallen kan de Foundation toestemming verlenen om een ​​niet-Rotariër aan te wijzen als teamleider. Er zijn geen beperkingen op de leeftijd van deelnemers.

Budget voor het project:

Bepaald door de Club.  De hoogte van de Grant zal afhangen van het beschikbare budget, het aantal aanvragen en de evaluatiecriteria van het District.

Bepaald door de Club, maar minstens 30.000 USD.  Het District 2140 matcht de bijdrage van de club(s) met max.15.000 USD (first come first serve). Dat bedrag wordt met 80% verhoogd door de The Rotary Foundation.

 

Een Vocational Training Team Global Grant, moet voldoen aan alle voorwaarden van een Global Grant, zoals vermeld onder 'Global Grants' op deze website.